Legezkoa – De ley

Lo nengoela, ordu ezberdintasuna dela eta, ‘ezker abertzale’ izenekoak bere proiektu politiko berriaren aurkezpena egin du. Rufi Etxeberriak honako hau esan du: “Ezker Abertzalea helburu politikoak eskuratzeko indarkeriaren edota mehatxuaren erabileraren aurka azalduko da, eta erabilera hori errefusatuko du, hor barnean kokatzen da ETAren indarkeria ere, zein nahi delarik hartuko lukeen forma”. Etxeberriaren hitzetan, “proiektu politiko eta antolamendu berri bat bultzatu nahi dugu, aurretik izan ditugun ereduekiko inflexio eta gainditze abiapuntua izateko”.

Ezker abertzaleak berandu iristen dela jakin behar du. Berandu ez bakarrik; gaizki ere bai, bere atzerapenak euskal gizartea zauritu baino ez baitu egin. Honako hau ez dio Alderdi Popularra, PSOE, EAJ, Espainiar Gobernua edota Eusko Jaurlaritzak esan behar. Euskal gizarteak esan beharko dio. Gizarte demokratiko batean, alderdi guztiek hauteskundeetan parte hartzeko aukera izatea da normala. Salbuespena gainerakoa da. 2002tik aurrera, Alderdi Politikoen Lege Organikoak Batasunaren ilegalizazioa bahimendu du. Ilegalizazio honek Auzitegi Konstituzionalaren (2003) eta Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren (2009) berrespena jaso zuen. Baina testuingurua aldatzen ari da. Ezker abertzalea euskal gizarteak eskaturikoarekin bat etortzeko asmoa erakusten ari da: ETAren biolentziari uko egitea eta arau demokratikoak onartzea, hain zuzen. Ezker abertzaleak hurrengo hauteskudeetan parte hartu behar du euskaldunok pare bat gauza argi esan dezagun: 1) demokrazian modu baketsuan aurkeztutako aukera guztiak onargarriak direla; eta 2) azken hamarkadetan egindako mina ez dugula erraz ahaztuko.

Iruin eta Etxeberria alderdi berriaren aurkezpenean – Iruin y Etxeberria en la presentación del nuevo partido (c) GARA

Mientras dormía, debido a la diferencia horaria, la llamada ‘izquierda abertzale’ ha presentado públicamente los estatutos de su nuevo proyecto político. Rufi Etxeberria ha afirmado en Bilbao que “la Izquierda Abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia, o la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos y, eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”. Se trata, en palabras de Etxeberria, de “un nuevo proyecto político y organizativo marcando un punto de inflexión y superación de modelos anteriores”.

La izquierda abertzale debe saber que llega tarde y llega mal, porque su tardanza en someterse a las vías exclusivamente democráticas no ha hecho sino herir a la sociedad vasca. Quien debe decirle esto a la izquierda abertzale no es el Partido Popular, el PSOE, el PNV, el Gobierno español o el Gobierno Vasco. Es la ciudadanía quien ha de hacerlo en las próximas elecciones. En una sociedad democrática, lo normal es que todos los partidos puedan concurrir a las elecciones. Lo excepcional es todo lo demás. Desde 2002, la Ley Orgánica de Partidos Políticos ha permitido la ilegalización de Batasuna, ilegalización que recibió el visto bueno del Tribunal Constitucional (2003) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2009). Pero las circunstancias están cambiando. La izquierda abertzale está cumpliendo ahora con la exigencia fundamental reclamada por la sociedad vasca desde hace años: el rechazo de la violencia de ETA y la aceptación de las reglas democráticas. La izquierda abertzale tiene que estar en las próximas elecciones para que los vascos y vascas le recuerden dos cosas: 1) que en democracia todas las opciones formuladas pacíficamente merecen un espacio; y 2) que no vamos a olvidar fácilmente el daño que nos han provocado todos estos años.

Koldo Casla

Advertisements

One thought on “Legezkoa – De ley

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s